BİYOKÜTLE ENERJİSİNDE POTANSİYELİMİZ, MEVCUDUN EN AZ 5 KATI

  • BİYOKÜTLE ENERJİSİNDE POTANSİYELİMİZ, MEVCUDUN EN AZ 5 KATI
  • ENERJİ SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ENSİA) BAŞKANI ALPER KALAYCI:
  • “BİYOKÜTLE ENERJİSİNDE KURULU GÜCÜMÜZÜ ÜÇ YILDA İKİ KAT ARTIRARAK 2 BİN MEGAVAT’IN ÜZERİNE TAŞIDIK. ANCAK ÜLKEMİZİN POTANSİYELİ BUNUN EN AZ 5 KATI.”
  • “BES’LERE DAHA FAZLA YATIRIM YAPILMASI İÇİN YEREL YÖNETİMLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR.”

 

Türkiye’nin yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarında sayıları hızla artan Biyokütle Enerji Santralleri’nde (BES) kurulu güç seviyesi 2 bin 100 Megavat (MW) seviyesine ulaştı. Türkiye genelinde 81 kentin 73’ünde BES’ler üretim yaparken, yerel yönetimlerin son yıllarda artan farkındalığının etkisi ile kurulu güç son iki yılda iki kat artış gösterdi.

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, BES’lerin Türkiye’nin yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarında adeta dokunulmamış hazine görüntüsü verdiğini söyledi.

 

// TAMAMIYLA YERLİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI

 

2018 sonunda 800 MW seviyesinde olan BES kurulu gücünün, 2022 Mart sonunda 2 bin 102 MW’a ulaştığına dikkat çeken Kalaycı, ülke potansiyelinin ise en az 10 bin MW olduğu bilgisini verdi.

Biyokütlenin tamamıyla yerli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak daha fazla farkındalığa ihtiyaç duyduğuna işaret eden Alper Kalaycı, “Bu farkındalığı artıran unsur hiç kuşkusuz yerel yönetimlerimiz oluyor. Başta Büyükşehir Belediyelerimiz olmak üzere yerel otoriteler, her türlü evsel ve endüstriyel atığın ‘çöp’ değil birer ‘enerji kaynağı’ olduğunu anladıkça daha fazla BES’in devreye alınacağını düşünüyoruz. BES’lerde üretilecek her megavat elektrik, enerji ithalatımızı azaltırken, başta evsel atıklarımızın enerjiye dönüşümünün sağlanması ile çevreye verilen etkinin azalması anlamına da geliyor. ” dedi.

 

// BES KURULU GÜCÜNDE İSTANBUL İLK SIRADA

 

BES’lerin yerleşim birimlerinden ve enerji hatlarından uzakta konumlanan ve yüksek sayıda büyükbaş hayvan barındıran çiftliklerinin enerji talebinin karşılanmasında kritik bir işlev yüklendiğine vurgu yapan ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı; çiftliklerin enerji maliyetlerinin BES’ler tarafından karşılanmasının, hayvancılığa verilen bir destek anlamı da taşıdığını sözlerine ekledi.

Türkiye genelindeki Biyokütle Enerji Santrali (BES) kurulu gücü Mart 2022 itibarıyla 2 bin 102 Megavat olurken; kurulu güç sıralamasında İstanbul 264,5 MW ile ilk sırada yer alıyor. İstanbul’u 132,4 MW ile Ankara, 88,4 MW ile İzmir, 81,6 MW ile Balıkesir ve 81,5 MW ile Samsun izliyor.