Temiz Enerji UR-GE Projesi

Cumhurbaşkanlığı’nın 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar’ı çerçevesinde, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onayları ile 23.UR-GE.017 kodlu “Temiz Enerji UR-GE Projesi” ENSİA Koordinatörlüğü’nde başladı.

Projede yer almak için başvuruda bulunmuş olan 28 ENSİA üyesi firmanın kurumsal kapasitelerini geliştirmek, yeni yurtdışı pazarlara girişini kolaylaştırmak ve ihracatlarını artırmak amacıyla ortaya konulan proje 3 yıl boyunca sürecektir.

Temiz Enerji UR-GE Projesi kapsamında, kümelenme anlayışı ile bir araya gelmiş olan firmaların yer alacağı ortak eğitim, danışmanlık, Yurtdışı pazarlama heyetleri ve alım heyetleri T.C. Ticaret Bakanlığı’nca %75 oranında destelenecek olup; Proje’nin yaratmış olduğu sinerji ile Türkiye Temiz Enerji sektörü küresel camiada güçlü temsiliyetini hedeflemek adına birçok organize edilecektir.

11 Ocak 2024’te Temiz Enerji UR-GE projesinin açılış toplantısı küme üyesi 28 firmanın katılımı ile gerçekleşmiş olup, firmalara yararlı olacak olan 2024 yılı eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti organizasyonlarına şimdiden başlanmış bulunmaktadır.

Temiz Enerji UR-GE Kümesi