Başkanımızın Mesajı

Değerli Sektör Paydaşlarımız,

Türk enerji sektörü ülkemizin en dinamik sektörlerinin başında gelmektedir. Türkiye’nin her yıl büyüme hızının üzerinde bir artan enerji talebine paralel olarak,  sektöre yönelik yatırımlar bir cazibe merkezi olma işlevini sürdürmektedir.

Bu noktada 3 önemli gerçek karşımızda durmaktadır.

Türk ekonomisinin makro problemleri arasında başı çeken cari açık içinde enerji ve enerji ham maddesi ithalatının payı, yıllar içinde değişkenlik gösterse de yüzde 75 ilâ 90 arasında konumlanmaktadır. Türkiye’nin enerjide artan dışa bağımlılığı; sürdürülebilir kalkınmaya ve rekabetçi üretime dayalık güçlü bir ekonomi inşa etme iddiasının önünde en önemli engeli oluşturmaktadır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ sektöründe Türkiye’nin
ihtiyaç duyduğu kümelenme vizyonunun adresi
ENSİA oluyor…

ENERJİMİZİN YERLİ olmasının tek başına yeterli olmadığını biliyoruz. Enerjiyi ürettiğimiz ekipmanların da ülkemizde yerleşik şirketler tarafından üretilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu üretimin teşvik edilmesi, farkındalığının artması ve gelişmesi için çalışıyoruz…

Yerli Ekipman

Üreticileri ile birlikte hareket ederek

ÜYELERİMİZİN

Ürettikleri ya da kullandıkları ekipmanlarla
ilgili test ve sertifikasyon çalışmalarına ilişkin
kurumlarla işbirliği yapmak.

SEKTÖRDEKİ

Gelişmeleri, kamu otoriteleri ve yurtdışı fonlar tarafından sağlanan destekleri güncel olarak takip etmek ve üyelerimizin faydalanmasında yönlendirici olmak.

PROJE

Devlet destekleri kapsamında ulusal/uluslararası
fuar ve organizasyonlara
üyelerimizle birlikte katılmak.

ENERJİ

Yönetim Sistemleri
(EYS)” ve “Kurumsallaşma”
başlıklarında danışmanlık
ve eğitim hizmetlerinden
yararlanmalarını sağlamak.

Facebook
Instagram

26

0

Türkiye’nin ilk rüzgâr enerjisi santrali Germiyan RES’in 1998 yılındaki montaj işlemlerinde çekilen tarihi resimleri tüm yenilenebilir enerji dostlarına sunmaktan keyif alıyoruz… Demirer Holding tarafından tam 22 yıl önce, 1998 yılı Şubat ayında İzmir’in Çeşme ilçesi Germiyan Köyü’nde devreye alınan bu santral, 500 kW gücünde 3 adet türbinden oluşuyor ve toplamda 1,5 MW kurulu güce ulaşıyordu. Bugün de elektrik üretimine başarıyla devam eden Germiyan RES, Türkiye’de 7500 MW’a yaklaşan RES’lerin ilk ve en önemli adımıydı. Bugün Çeşme Yarımadası’nda Germiyan RES’ten çok daha uzun kanat ve yüksek kulelere sahip yüzlerce türbin bulunuyor. Ancak ülkemizde yenilenebilir enerji devriminin ilk adımı olması nedeniyle onun yeri kuşkusuz bambaşka… Resimleri bizlerle paylaşan Demirer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erol Demirer’e ve derneğimiz Başkan Yardımcısı Sn. Alper Kalaycı'ya çok teşekkür ediyoruz… Nice enerji dolu yıllara Germiyan RES… + #ensia #res #germiyanres #temizenerji

16

0

Dünyada yenilenebilir enerji teknolojilerindeki ivme baş döndürücü hızla gelişiyor. General Electric’in (GE) ürettiği, 107 metre kanat ve 260 metre kule uzunluğuna sahip 12 MW’lık dünyanın en büyük deniz üstü rüzgâr türbinleri, Kuzey Denizi'ndeki Yorkshire kıyılarından 130 km uzakta bulunan yapay bir adada kurulacak. Türbinlerin kurulumuna bu yıl, elektrik üretimine ise 2023 yılında başlanacak. Türbinler, elektrik kablolarıyla İngiltere, Norveç, Hollanda, Almanya, Danimarka ve Belçika'ya bağlanacak. Santral İngiltere elektrik üretiminin yüzde beşini gerçekleştirerek 4,5 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Tek bir Haliade-X türbini ise 16 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. 12 MW kurulu gücündeki bu türbin, 1998 yılında İzmir-Çeşme’ye bağlı Germiyan Köyü’nde kurulan Türkiye’nin ilk rüzgâr türbininin tam 24 katı fazla enerji üretiyor. Sadece bu bilgi bile, yenilenebilir enerji teknolojilerindeki değişimin bir göstergesi… + #ensia #res #yenilenebilirenerji #temizenerji

9

0

Türkiye, dünyanın en fazla su tüketen ülkeleri sıralamasında dokuzuncu sırada yer alıyor. Listenin birinci sırasında Yeni Zelanda bulunurken, ilk 10’daki diğer ülkeler sırasıyla ABD, Estonya, Kanada, Yunanistan, İspanya, Avustralya, Meksika ve Japonya olarak kayıtlara geçiyor. Türkiye kişi başına kullanılabilir su miktarı göz önünde bulundurulduğunda, “su stresi çeken” bir ülke olarak kabul ediliyor. Projeksiyonlara göre, bugün 1.519 m3 olan kişi başına düşen su miktarı 2030 yılında 100 milyona ulaşacak nüfusla 1.100 m3'e düşecek ve Türkiye "su fakiri" bir ülke olacak. Türkiye’nin su fakiri olması ile hidroelektrik santrallerinden üretilen elektriğin toplam kurulu güç içindeki payının düşeceğini söylemek güç değil… + #ensia #suyumuzasahipçıkalım #yenilenebilirenerji

14

0

Yenilenebilir Enerji Yatırımları 2019 Raporu’na göre, Çin Halk Cumhuriyeti son 10 yılda 758 Milyar Dolarlık yatırımla yenilenebilir enerji alanında dünya lideri oldu. Raporda Çin'i ABD ve Japonya izliyor. Ülkede yenilenebilir enerji yatırımları 1,650 GW düzeyine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu kurulu güç, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık 18 katı… Ve bu veriler, gelişmiş ülkelerin hidrokarbon kaynaklı enerji üretiminden hızla uzaklaştıklarının en canlı kanıtı… + #ensia #yenilenebilirenerji

14

0

Enerjide net ithalatçı olan ülkemizde "enerji tasarrufu" bilinci, en az enerji üretimi kadar önem taşıyor. Tasarruf edilen her birim enerji, o enerjiyi üretmek ya da satın almak için harcanan dövizin yurt içinde kalması anlamına geliyor. ENSİA olarak, ülkemizde enerji tasarrufuna yönelik her türlü girişimin yanında ve destekçisi olduğumuzu ifade etmekten mutluluk duyuyoruz. "En ucuz enerjinin, tasarruf edilen enerji" olduğu bilincinin, toplumumuzun tüm katmanlarına yaygınlaşmasını diliyoruz. + #ensia #enerjitasarrufu #yenilenebilirenerji

12

1

Kurumsal üyemiz Genba Şirketler Grubu, 1997 yılında Makine Mühendisi Sn.Cengiz Oğuzer tarafından İzmir’de kurulmuştur. Halen Balıkesir OSB’deki üretim tesisi ile faaliyet göstermekte olan Genba Şirketler Grubu’nda rüzgâr türbini sanayisi için “millileştirme” projesi nezdinde birçok parça üretilmekte, sektörel AR-GE çalışmaları yapmaktadır. Fas, Pakistan, Romanya, Kanada ve Sırbistan’da kurulu kendi teknik ofisleri bulunan üyemiz, ülkemiz dışındaki rüzgâr türbini sahalarında yerel çalışanlarıyla montaj, tamir ve bakım hizmetleri yürütmektedir. Genba Şirketler Grubu, Eylül 2019’da hizmete giren Genba Akademi bünyesinde Danimarka’dan lisanslı kanat onarımı ve inceleme eğitimleri, dişli Kutusu boreskopik inceleme eğitimi, torklama ekipmanları kullanma eğitimleri vermektedir. Yenilenebilir enerji sektörüne çok önemli katkılar ve yerlileştirme projelerini başarıyla gerçekleştiren üyemizin başarılarının artarak devamını diliyoruz. + @genbaenerg @genbasolar @genba_academy_balikesir @cengiz_oguzer + #ensiakurumsalüyeler #genba #yenilenebilirenerji #res #yerlileştirme

Twitter
tuzeluyelik

TÜZEL

ÜYELİK BAŞVURULARI

basinodasi

BASIN

ODASI

insankaynaklari

İNSAN

KAYNAKLARI

BİZDEN HABERLER