ENSİA’DAN ULUSLARARASI KÜME OLMA YOLUNDA İLK ADIM

  • ENSİA’DAN ULUSLARARASI KÜME OLMA YOLUNDA İLK ADIM
  • ENERJİ SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ENSİA), AVRUPA KÜME ANALİZLERİ SEKRETERLİĞİ’NDEN (ESCA) “BRONZ ETİKET” ALMAYA HAK KAZANDI.
  • ENSİA, BU BÜYÜK BAŞARISI İLE AVRUPA KOMİSYONU’NUN COSME PROGRAMINDAN HİBE DESTEKLERE BAŞVURMA HAKKI KAZANDI.
  • YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALPER KALAYCI:
  • “YENİLENEBİLİR ENERJİNİN DEĞER ZİNCİRİNDEKİ HER HALKADA YERLİ ÜRETİM VE KATMA DEĞERİN ETKİN OLABİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ.”

 

Kurulduğu 2016 yılından bugüne, “Türkiye’yi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında ekipman, teknoloji ve proje üreten uluslararası bir merkeze dönüştürmek” vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA), Avrupa Küme Analizleri Sekreterliği’nden (ESCA) “Bronz Etiket” almaya hak kazandı.

Yenilenebilir ve temiz enerji sektöründe Türkiye’nin farklı illerinde faaliyet gösteren 65 kurumsal üyeyi çatısı altında toplayan ENSİA, bu büyük başarısı ile Avrupa Komisyonu’nun COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği) programından hibe desteklere başvurma hakkı kazandı.

 

// “ENSİA’NIN KENDİSİ DE BİR PROJE DERNEĞİ”

 

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, Derneğin elde ettiği başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, beş yılı aşkın süredir yenilenebilir enerji alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye’nin bu alandaki en etkin sivil toplum kuruluşları arasında yer aldıklarını belirtti.

ENSİA’nın kendisinin de başlı başına bir proje derneği olduğuna dikkat çeken Kalaycı, “Ülkemiz ekonomisi için çok büyük potansiyel vaat eden yenilenebilir enerjinin değer zincirindeki her halkada yerli üretim ve katma değerin etkin olabilmesi için çalışıyoruz. Bu büyük emeğin Avrupa Komisyonu katında değer bulması gerçekten yorgunluğumuzu azaltıyor, ekibimize büyük bir keyif yaşatıyor. Derneğimizin kuruluşundan bugüne emek veren tüm arkadaşlarıma da minnet duygularımı ifade etmek istiyorum” dedi.

 

// ENSİA’YA NE KAZANDIRACAK? 

 

ENSİA’nın almaya hak kazandığı Avrupa Birliği Küme Kalite Bronz Etiketi, Derneğin Avrupa Birliği başta olmak üzere, uluslararası tanınırlığına büyük katkı sağlayacak. Dernek bünyesinde profesyonel, etkin ve verimli yönetim süreçlerinin kurgulanması sağlanırken; Avrupa Birliği tarafından özel olarak geliştirilen ve yüzde 90 oranına kadar desteklenen özel programlardan faydalanma imkânına sahip olunacak.

Bronz Etiket, yenilenebilir enerji teknolojilerinin en geniş uygulama alanı bulduğu Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren benzer küme organizasyonları ile kurumsal ilişki süreci kurmasını sağlarken, derneğin yönetim mükemmeliyetine doğru atması gereken adımları ve zaman planını hazırlayacak.

 

// ENSİA 6 BAŞLIKTA DEĞERLENDİRİLDİ

 

Merkezi Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Avrupa Küme Analizleri Sekreterliği’nden (ESCA) “Bronz Etiket” almaya hak kazanan ENSİA’nın değerlendirme süreci; Yapı, Yönetim, Strateji, Faaliyetler ve Hizmetler, İlgili Paydaşlarla Temaslar ve Etkileşim olmak üzere altı ayrı başlıkta gerçekleştirildi. Bünyesinde özel eğitim almış 200 Küme Uzmanı bulunan ESCA, 2008 yılından bugüne bin 200’den fazla kümelenme organizasyonunu analiz ederek değerlendirdi.