Stratejik Amaçlarımız

– Türkiye’nin enerji ekipmanları üretim üssü olmasını sağlamak.
– Değer zinciriyle birlikte küresel hizmet sağlayıcı olmak.
– Tüm paydaşlar ile işbirliği anlayışı içinde, uluslararası ölçekte referans alınacak hizmetler sunmak.