Başkanımızın Mesajı

Kıymetli Sektör Paydaşlarımız,

“Türkiye’yi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında ekipman, teknoloji ve proje üreten uluslararası bir merkeze dönüştürmek” vizyonu ile 2016 yılında yola çıkan Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA), geçen beş yıllık sürede yenilenebilir enerji sektöründe çok önemli başarılara imza atmıştır. Kendisi de başlı başına bir “proje derneği” olan ENSİA, yenilenebilir ve temiz enerji sektörüne yönelik doğru bilgi ve farkındalığı oluşturmayı temel amaç olarak benimsemiştir. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanımız olarak, 3’üncü Olağan Genel Kurulu’muzun gerçekleştirildiği 26 Mart 2021’e kadar büyük özveri ile görev yapan Sn. Hüseyin Vatansever’e teşekkürü bir borç biliyor, kendisinden aldığımız bayrağı daha yukarılara taşıyarak, bizden sonra göreve gelecek arkadaşlarımıza devredeceğimize söz veriyoruz… Yönetim Kurulu’muzda yer alan ve her biri alanlarında başarısını kanıtlamış arkadaşlarımızın heyecanlarını, geçmiş yönetimlerimizde yer alan arkadaşlarımızın deneyimleri ile bütünleştirerek muhteşem bir sinerji yaratacağımıza gönülden inanıyoruz.

Kıymetli Paydaşlarımız,

ENSİA, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da her paydaşına eşit uzaklıkta ve yakınlıkta, kamu otoritelerine saygılı, yapıcı öneri ve fikirlerini muhataplarına iletmekten çekinmeyen, ülkemizde yatırım yapan her firmayı “yerli” olarak gören, yerli enerjinin yerli ekipmanla üretilmesi gerektiğini düşünen, sektörümüze yeni ana ve yan sanayi yatırımlarının çekilmesi noktasında inisiyatif alan duruşunu sürdürecektir.
Sektörümüzde yeni teknolojilerin çok hızlı geliştiğine ve uygulama alanı bulduğuna tanık oluyoruz. Denizüstü (offshore) rüzgâr santralleri, hibrid santraller, enerji depolama, yeşil hidrojen v.b gibi konuların yakın gelecekte ülkemizin gündeminde daha fazla yer alacağını biliyoruz. Bu konulardardaki düşüncelerimizi de kamuoyumuz ve kamu otoritelerinin gündemine taşımak istiyoruz.
Kurumsal görüşümüz olarak pek çok kamuoyumuz ve kamu otoritelerimiz ile paylaştığımız bir düşüncemizi, bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak istiyorum.
Rüzgâr, Güneş, Jeotermal, Biyokütle, Dalga gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına sahip olmamız, elbette ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması ve kaynak çeşitliliğinin sağlanması açısından hayati önemdedir.
Ancak asla yeterli görülmemelidir.
Yerli kaynaklarımızdan enerjimizi üreten makine ve ekipmanların da yerli olması, sermaye kaynağına bakılmaksızın ülkemizde konuşlu firmalar tarafından üretilmesi ve katma değer zincirinde yer almaları; en az yerli enerji kadar önemlidir.
Yerli enerji kaynaklarımızı ithal ekipmanlarla üretmemizin, ülkemizin beklentilerine cevap verecek bir varlık yönetimi stratejisi olmadığını biliyoruz.

Kıymetli Paydaşlarımız,

Bu verilerden hareketle, ülkemizin bu önemli sorununun çözümünde, önerilerimizi ve taleplerimizi daha fazla kamuoyu gündemine getireceğiz. Bu çabamız kuşkusuz, daha çok katma değer, daha çok istihdam ve daha çok ihracat anlamına da gelmektedir.
Zira, Türk ekonomisinin 2020 yılında ulaştığı 1.01 Dolar/Kg değerindeki ortalama ihracat değeri, üzerinde çokça düşünmemiz gereken bir veridir. Yenilenebilir enerji ekipmanları üretiminde bu katma değer seviyesinin “en az” 10 Dolar/ Kg düzeyinde olduğunu, kullanılan malzemelerle orantılı olarak 50 Dolar / Kg’a kadar yükselebildiğini biliyoruz. Bu büyük değer zincirinde daha fazla kurumsal üyemizin yer alması, yeni Yönetim Kurulu’muzun ilk ve öncelikli gündemi olacaktır.
Hükümetimizin “2030 yılında toplam enerji tüketiminin %30’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması” vizyonu ile önümüzdeki on yıl için en az 25 milyar dolarlık bir ekipman pazarı ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla iç pazarda oluşacak ihtiyacın ithalat ile değil, Türkiye sınırlarında yapılacak üretimle karşılanması ve ihraç edilmesi; hem cari açığın azalmasını hem de kıt olan dövizin ülke içinde kalmasını sağlayacaktır.

Kıymetli Paydaşlarımız,

Geçen beş yılda kurumsal yapılanmasında büyük yol kat eden derneğimizin, en önemli projeleri arasında, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) paydaşı olduğumuz “Best For Energy” gelmektedir.
“Kümelenme” yaklaşımını temel alarak; İzmir ve çevresinde sektörel dönüşüm sağlanmasını, temiz enerji ekipmanları ve çevre teknolojilerinin üretiminin gerçekleştirilmesini amaçlayan Best For Energy, 2020-2023 yıllarını kapsayacak ve 36 ay sürecektir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından 3,1 milyon Euro hibe destek almaya hak kazanan Best For Energy ile temiz enerji zincirinde yer alan ve bu alana yönelmek isteyen şirketlerimizin kapasitelerinin geliştirilerek yatırım ve ihracatlarının artırılmasını amaçlıyoruz.
Bölgesel rekabet gücümüzün geliştirilmesi ve paydaşlarımız arasında iş birliğinin güçlendirilmesine odaklanan projemiz kapsamında; 300 firma ve girişimciye yönelik eğitim ve danışmanlık desteği, 150 firmamız ile bölgesel değer zinciri analizi, 100 uluslararası firma ile değer zinciri analizi, uluslararası B2B etkinlikleri, odak grup toplantıları, ideaton etkinlikleri ve uluslararası iş ziyaretleri gerçekleştireceğiz.
Bir diğer önemli projemiz ise süreçleri Ticaret Bakanlığı’mız uhdesinde olan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (UR-GE) kapsamında kabulu yapılan “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi” başlıklı UR-GE projemizdir.
Ticaret Bakanlığı’mızdan onayını alarak Danışman Firma seçimini tamamladığımız ve İhtiyaç Analizi çalışmasına başladığımız projemizde 18 kurumsal üye firmamız yer almaktadır.
ENSİA ailesinin birbirinden kıymetli çalışmalara imza atan kurumsal üye firmalarının, derneğimiz ile birlikte değer yaratıcı çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum.
Bu noktada halen yürütmekte olduğumuz Best For Energy ve Ur-Ge projelerimize tüm üyelerimizin ve çalışanlarının aktif katılımlarını önemsiyorum.
Bu projelerde kaydedeceğimiz başarıların, Derneğimizi ulusal ve uluslararası projelerde yeni başarılara kap aralayacağına ve “derneğimizin uluslararası enerji kümelerinin ülkemizdeki sivil toplum adresi” olacağına yürekten inanıyorum.
Saygılarımla…

Alper Kalaycı
Makine Mühendisi
ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı