OSB’LER SANAYİCİLERİ İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİDEN ELEKTRİK ÜRETMELİ

OSB’LER SANAYİCİLERİ İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİDEN ELEKTRİK ÜRETMELİ

ENSİA, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ BÜNYESİNDEKİ FABRİKALARIN TÜKETİMİNE KARŞILIK OSB DIŞINDA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ YAPILMASINI ÖNERDİ.

ENERJİ SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ENSİA) BAŞKANI ALPER KALAYCI:

“OSB’LER YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELDİKÇE, FİRMALARIN ENERJİ MALİYETLERİ DAHA REKABETÇİ OLACAK.”

ENSİA YÖNETİM KURULU ÜYESİ SERKAN ÇOLAKKAYA:

“OSB’LERİN KÖMÜR VE DOĞALGAZDAN ELEKTRİK ÜRETİLMESİNE İZİN VERİLİRKEN, YENİLENEBİLİR KAYNAKLARA YATIRIM YAPARAK OSB ÜRETİM LİSANSI ALAMAMALARI BİR ÇELİŞKİDİR.”

 

Türkiye’de üretilen elektriğin yüzde 43’ü sanayi tesislerinde tüketilirken, bu tüketimin içinde Organize Sanayi Bölgeleri’nin payı yüzde 75 ile en büyük ölçeği oluşturuyor.

Ancak Organize Sanayi Bölgeleri doğalgaz ve kömür gibi ithal kaynaklara dayalı elektrik üretim tesisi kurabilirken, kâr amacı gütmeden yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı tesis kurmaları mümkün olmuyor.

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, OSB’lerin Türkiye’deki enerji tüketiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştirdiğini hatırlatarak, 9 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nin (LÜY) sektörün önünü açan pek çok yenilik içermesine rağmen, OSB’lerin yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarını engelleyen mevzuatı koruduğunu söyledi.

// “FİRMALARIN REKABET GÜÇLERİ ARTACAK”

OSB’lerde faaliyet gösteren işletmelerin kendi elektriklerini üretebilmelerinin önünün açılması ile rekabet güçlerinin de artacağına dikkat çeken Kalaycı, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Adı geçen yönetmelikte, bir işletme kendi çatısında ya da parselinde yeteri kadar elektrik üretemiyor ise aynı dağıtım bölgesinde farklı bir lokasyonda arazi ve benzeri alanlara elektrik üretim tesisi kurarak tükettiği elektriği farklı bir noktada üretebilme hakkı tanıyor. Fakat aynı yönetmeliğin 28’inci maddesi, ‘OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki üretim tesisleri, ancak yine OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki aynı kişiye ait tüketim tesisleri ile ilişkilendirilebilir’ hükmü getiriliyor. Yani OSB içinde faaliyet gösteren bir sanayici iseniz çatınız ve parselinizin konumu ve alanı tükettiğiniz kadar elektriği üretmeye yetmiyorsa, farklı bir

lokasyonda güneş ya da rüzgârdan elektrik üretme şansınız yok anlamına geliyor. Bu durumda kâr amacı gütmeden Yenilenebilir Enerji kaynaklarından elektrik üreterek kendi ve katılımcısının elektrik ihtiyacını karşılamak isteyen OSB’ler de yeterli büyüklükte tesis kuramıyorlar.”

// KÖMÜRE VE DOĞALGAZA İZİN VAR

Pek çok OSB’nin enerji danışmanı olarak görev yapan ENSİA Yönetim Kurulu Üyesi ve Sertek Enerji Kurucu Ortağı Serkan Çolakkaya da 4562 sayılı OSB Kanunu’na göre OSB’lerin elektrik üretim tesisi kurma ve işletme hakkına sahip olduklarını ve bu tesisler için OSB Elektrik Üretim Lisansı alabildiklerini hatırlattı.

Elektrik üretiminde doğalgaz ve ithal kömür gibi Türkiye’nin net ithalatçı olduğu kaynakları kullanan tesislere izin verilirken, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir ve temiz kaynaklar ile elektrik üreterek katılımcısına hizmet vermek isteyen OSB’lere izin verilmediğini vurgulayan Çolakkaya, şöyle devam etti:

“Bu durumu açık bir çelişki olarak görüyoruz. Sanayicisine ucuz elektrik üreterek hizmet vermek isteyen bir OSB maalesef mevzuat engelinden dolayı yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretim tesisi kuramıyor. OSB veya OSB sınırları içinde faaliyet gösteren sanayicilerin bu tür tesisleri kurup işletecek teknik donanıma sahip oldukları, tesislerin 4-5 yıl içinde kendi yatırım bedellerini ödedikleri düşünülürse; bu sürenin sonunda üretilen elektriği neredeyse yalnızca işletme maliyetleri ile tedarik etmiş olabilecek. Bu sayede bünyesindeki sanayiciler ulusal ve uluslararası rekabet şansı yakalayabilecek. İlgili mevzuatlarda değişiklik yapılarak, OSB’lerin ve OSB içindeki sanayi tesislerinin Yenilenebilir Enerki kaynakları ile elektrik üretimi yapmasının önünün açılması gerekmekiyor. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş’nin (EPİAŞ) alt yapısı da buna izin verecek yeterliliktedir.”