ENSiA-Referandum-Analiz

ENERJİ SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (ENSİA) YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN VATANSEVER:

“EKONOMİDE STAGFLASYON RİSKİ VAR, ERKEN SEÇİM TAMAMEN GÜNDEMDEN ÇIKMALI”

“TÜRKİYE’NİN 2019 YILI KASIM AYINA KADAR YAPISAL REFORM AJANDASINA SÜRATLE SAHİP ÇIKMASINI BEKLİYORUZ”

16 Nisan’da gerçekleşen referandumun hemen sonrasında Ocak ayı işsizlik rakamının yüzde 13 olarak açıklanması, iş dünyasında reform söylemlerinin daha yüksek sesle dile getirilmesine neden oluyor.

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, referandum sonrasında, erken seçim tartışması açılmasının ekonomiyi yeniden bekleyiş ve istikrarsızlık zeminine çekeceğine işaret ederek; enflasyon, işsizlik, büyüme gibi temel parametrelerde Türkiye’nin iyi bir görüntü vermediğini söyledi.

Yatırım ikliminin iyileşmesi için yapısal reformların geciktirilmeden gündeme alınmasını beklentisinde olduklarını kaydeden Vatansever;

“Referandumun hemen ertesi günü açıklanan işsizlik verisi son yedi yılın en yüksek noktası olan yüzde 13’ü işaret ediyor. İşsiz sayımız 4 Milyona ulaşmış durumda. Bu rakama iş bulmaktan umudunu kesen vatandaşlarımız dâhil değil. Genç işsizliğin yüzde 25’lere ulaşması, bize göre ülkemizin en temel ve yapısal sorunudur. Enflasyonun yüzde 11.2, büyümenin yüzde 2.9 seviyesinde olduğunu dikkate alırsak, Türk ekonomisinin işsizlik ve enflasyonun aynı anda arttığı, buna karşılık büyümenin düştüğü stagflasyon riski altında olduğunu söylememiz mümkün. Yapısal sorunlar, ancak o yapıyı değiştiren reformlarla çözülebilir. Hükümetimizin önünde yaklaşık iki buçuk yıllık bir süre var. Bu sürede ihtiyaç duyduğumuz reformları rahatlıkla yapabiliriz. Erken seçim ülke gündeminden tamamen çıkarılmalı.” dedi.

 

// “GERGİNLİK VE KUTUPLAŞMA BİTMELİ”

 

Yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarında, Türkiye’nin çok önemli potansiyel vaat ettiğine dikkat çeken ENSİA Başkanı Hüseyin Vatansever, Enerji ve Tabii Bakanlığı’nın “Milli Enerji Politikası”nın özellikle yabancı sermayenin enerji sektörüne ilgisinin artıracağına inandıklarını belirtti. Referandum sonrasında reform ajandasının başarıya ulaşması için gerginlik ve kutuplaşmaların uzak durulmasını, yatırımcıların da stabil bir ekonomik ve siyasi düzen aradığına işaret eden Vatansever, reform önerilerini şöyle sıraladı:

“İstihdamsız büyüme veya büyümesiz istihdam çelişkisini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Büyümenin ithalata dayalı yapısını yerli ara malı üretimi ile asgariye indirebiliriz. ENSİA olarak temiz enerji olarak adlandırdığımız rüzgâr, fotovoltaik, biyokütle ve jeotermal enerji yatırımlarında yerli yan sanayinin de üretim gücünü maksimize edecek uygulamaları

 

 

 

 

destekliyoruz. Hükümetimizin yenilenebilir enerji yatırımlarına Türkiye’nin her bölgesinde 5. Bölge teşviği sağlıyor olmasını hep alkışladık. Rüzgar ve güneş enerjisinde Yenilenebilir Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerine gösterilen yatırımcı ilgisi, doğru teşvik uygulamasının en somut göstergesidir. Ülkemizin yüzde 5 ilâ 6 aralığında sürdürülebilir büyüme oranlarına ulaşabilmesi için katma değeri yüksek ürünlerin üretim ve ihracatını

desteklememiz gerekiyor. Yanı sıra maliye, vergi, eğitim, hukuk, işgücü piyasası ve sosyal güvenlik gibi başlıklarda mevcut yapıyı değiştiren reformlara acil olarak ihtiyaç duymaktayız.”