ENSİA VE BERGAMA OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN VATANSEVER

ENSİA VE BERGAMA OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN VATANSEVER:

“KONUTLAR VE FABRİKALAR ÇATI TİPİ GÜNEŞ ENERJİSİ PANELLERİNE UYGUN İNŞA EDİLMELİ. ÜLKEMİZİ KENDİ GÜNEŞİMİZLE AYDINLATABİLİRİZ.”

“İMAR KANUNLARINDA GEREKLİ DÜZENLEMELERİN YAPILMASINI, BELEDİYELER VE OSB’LERİN RUHSAT VERİRKEN İŞİN TAKİPÇİSİ OLMASINI İSTİYORUZ.”

TÜRKİYE’DEN %60 DAHA AZ GÜNEŞ GÖREN ALMANYA, 46 KAT FAZLA ENERJİ ÜRETİYOR.

 

Türkiye’nin yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları arasında güneş enerjisi çok önemli bir potansiyele sahip. Ancak 2016 yılı sonu itibarıyla 78 bin 500 Megavat kurulu güç içinde güneş enerjisi 860 Megavat ile sadece yüzde 1’lik pay alabiliyor.

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) ve Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üysi Hüseyin Vatansever, Türkiye’nin güneş enerjisinde çok büyük bir potansiyeli kullanamadığına dikkat çekti. Güneş Enerjisi Santralleri’nde (GES) birkaç yasa değişikliği ile lisanssız üretimin önünün açılabileceğine işaret eden Vatansever, İmar Kanunlarında gerekli değişikliklerin yapılarak, yeni inşa edilen bina ve fabrikaların çatılarının GES yerleşimine uygun projelendirilmesi gerektiğini belirtti. Vatansever, şöyle dedi:

“Ülkemizdeki mevcut konutların büyük çoğunluğunda çatılar; yön, açı ve binaların statik taşıyıcı güçleri dikkate alındığında GES projelerine uygun değil. Yeni yapılacak tüm binalar ve fabrikaların çatıları fotovoltaik güneş enerjisi panellerine uygun inşa edilmeli. Tüm siyasi partilerin ortak insiyatifi ile İmar Yasalarında süratle gerekli değişiklikler yapılmalı ve zorlayıcı hükümler getirilmeli. Belediyelerimiz de hem kanunların yapımında hem de uygulamada belirleyici olmalı. İnşaat ruhsatı verirken, binanın ya da fabrikanın GES panellerine uygun projelendirildiğine dikkat etmeli ve görüntü kirliliği oluşmamalı.”

 

// GÜNEŞ GÖRMEYEN ALMANYA,

46 KAT FAZLA ENERJİ ÜRETİYOR

 

Türkiye’nin güneş enerjisinde barındırdığı potansiyele ilişkin rakamsal verileri paylaşan Hüseyin Vatansever, Almanya’nın güneş enerjisinde örnek alınması gereken bir başarı öyküsü yazdığını vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan, Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası’na (GEPA) göre Türkiye’nin yıllık toplam güneşlenme süresinin 2.737 saat, günlük 7,5 saat olduğunu anımsatan Vatansever, şu dikkat çekici kıyaslamayı yaptı:

“Türkiye enerji talebinin önemli bir bölümünü güneş ve diğer yenilenebilir kaynaklardan karşılayabilir. Coğrafi konumumuz gereği güneş enerjisinde en şanslı ülkelerden biriyiz. Ülkemiz yıllık 2737 saat güneşlenme süresi karşılığında güneşten sadece 860 Megavat enerji elde ederken; Almanya yıllık 1600 saat güneşlenme süresi karşılığında 40 bin Magavat enerji üretebiliyor. Yani bizden yüzde 60 daha az güneş alırken, bizden 46 kat daha fazla güneş enerjisi elde edebiliyor. Geçen yıl ülkemizde 681’i lisanssız olmak üzere toplam 683 güneş santrali kuruldu. Bunlar güzel gelişmeler ancak Türkiye’nin tam anlamıyla varlık içinde yokluk çektiği gerçeğini değiştirmiyor.”

 

// HERKES KENDİ ELEKTRİĞİNİ

KENDİSİ ÜRETEBİLMELİ

 

2023 yılında 100 bin Megavat’a ulaşması beklenen kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin payının 30 bin Megavat olarak öngörüldüğünü hatırlatan Hüseyin Vatansever, Enerji Bakanlığı’nın Stratejik Eylem Planı’ndaki bu hedeflerin “potansiyelin çok altında olduğunu” öne sürdü. Vatansever, sözlerini şöyle sürdürdü:

“30 bin MW yenilenebilir enerji kurulu gücü içinde güneş enerjisi 5000 MW paya sahip olacak. Bu hedef, günümüze göre beş kattan fazla bir büyümeye karşılık gelse de, potansiyelimizin çok çok altında. Kamu otoritesinin güneş enerjisinde lisanssız üretimin önünü açıcı düzenlemeleri süratle gerçekleştirmesi gerekiyor. Evler, apartmanlar, konut siteleri, fabrikalar, hastaneler, kamu binaları, turizm tesisleri kendi elektriğini kendisi üretebilsin. Kullandığından fazlasını da devlete satsın. Elektrik dağıtım şirketleri bu kapsamda gerekli hazırlıklarını ve teknik altyapılarını şimdiden tamamlamalı. Almanya’nın güneş enerjisindeki başarısının altında bireylerin dahi kendi elektriğini üretmesinin önünü açıcı düzenlemeler yatıyor. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Başarılı olmuş örnekleri ülkemize adapte ederek hızla yol alabiliriz.”

 

KUTU

“GÜNEŞ PANELİ ÜRETİCİLERİNİ DE

BERGAMA OSB’YE BEKLİYORUZ”

 

Hüseyin Vatansever, Bergama Organize Sanayi Bölgesi’nin (BOSBİ) yenilenebilir enerjinin ana ve yan sanayi yatırımlarında üretim merkezi olma vizyonu ile kuzey İzmir’in yıldızı olacağını söyledi. Rüzgar santrallerinde kanat, türbin ve jeneratör ücretimi için yapılacak üretimlerde beşinci bölge teşviklerinin verildiğini hatırlatan Hüseyin Vatansever, şöyle devam etti: “Dünya devi kanat üreticisi LM Wind Power yatırımını hızla tamamlıyor. Haziran ayında üretimine başlayacak. Rüzgârda olduğu gibi güneşte de büyük fırsatlar yerli ve yabancı yatırımcıları bekliyor. Fotovoltaik güneş enerjisi panellerinin yanı sıra; invertör, hücre ve güç sistemlerini üreten yerli ve yabancı firmalara da 5. Bölge teşvikleri verilmeli. Aynı şekilde jeotermal ve biokütle cihazları üretimleri de bu teşvik kapsamı içine alınmalı, buna mecburuz. EBSO olarak yenilenebilir enerji cihazlarına ait teşvik kapsamının genişlemesini destekliyoruz. Yenilenebilir enerji cihazları üretmeye yönelen yerli ve yabancı firmaları yatırım için BOSBİ’ye bekliyoruz. Altyapımız hazır, biz hazırız, teşviğimiz de hazır olursa ülkemizin bu yoldaki geleceği çok parlak.”