ENSİA 4 YAŞINDA

ENSİA 4 YAŞINDA

ENERJİ SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ BAŞKANI HÜSEYİN VATANSEVER:

“ÜLKEMİZİ YENİLENEBİLİR ENERJİDE EKİPMAN, TEKNOLOJİ VE PROJE MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ.”

“ENERJİMİZİN YERLİ OLMASI KADAR, O ENERJİYİ ÜRETTİĞİMİZ EKİPMANIN DA YERLİ OLMASI ÖNEMLİ”

 

27 Temmuz 2016’da kurulan Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA), enerji ekipmanlarının Türkiye’de konuşlu firmalar tarafından üretilmesi ve yaratılan katma değerin ülkemizde kalması yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye almakla sağlanamayacağını düşünen ENSİA, enerji üreten ekipmanların da Türkiye’de üretilmesini misyon edinen tek sivil kuruluşu olarak dikkat çekiyor.

 

// EKİPMANDA İTHALAT ORANI %70’İN ÜZERİNDE

 

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, geçen dört yılda derneğin vizyonuna ulaşma yoluna çok önemli mesafeler kat ettiklerini vurgulayarak, “Biz, yenilenebilir enerji ekipmanlarının, sermaye kaynağına bakılmaksızın ülkemizde konuşlu şirketler tarafından üretilmesini, katma değer zincirinde ülkemizin daha fazla yer almasını hedefine sahip çıkıyoruz. Yani enerji kaynağının yerli olmasının tek başına yeterli olmadığını, o enerjiyi üreten ekipmanların da Türkiye’de üretilmiş olması gerektiğini savunuyoruz. Rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle gibi temiz kaynaklarından enerji üretirken kullanılan yüksek teknolojili makine ve ekipmanda ithalat oranımız yüzde 70’in üzerinde.” dedi.

 

// FARKLI KENTLERDEN ŞİRKETLERİ BULUŞTURDU

 

ENSİA’nın İzmir merkezli olmasına rağmen; İstanbul’dan Mersin’e, Adana’dan Malatya’ya kadar Türkiye’nin farklı kentlerinden firmaları bir çatı altında buluşturduğuna değinen Vatansever; İzmir’in yenilenebilir enerjide elde ettiği mukayeseli üstünlüğü dikkate alarak, kentin yerli ekipmanda örnek olacak bir kümelenme konseptini hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

 

// İZKA İLE AB PROJESİ YÜRÜYOR

 

İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttükleri ve 3,1 Milyon Euro AB hibe kredisi almaya hak kazanan Best For Energy projesinin; yenilenebilir enerjide rekabetçi bir dönüşümün gerçekleştirilmesi, temiz enerji ekipmanları ve teknolojileri üretiminde ihtisaslaşmanın oluşması

amacı ile kullanılacağını kaydeden ENSİA Başkanı, yerli üretimin artması ve teknoloji gelişimi ile ilgili teşvik önerilerini her platformda dile getirdiklerini kaydetti:

Hüseyin Vatansever şu değerlendirmeyi yaptı:

 

// 2030’A KADAR 25 MİLYAR DOLARLIK EKİPMAN PAZARI

 

“Mevcut teşvik mevzuatımıza göre, yenilenebilir enerji ekipmanı teşvikleri sadece rüzgâr türbini, jeneratör ve kanat imalatını kapsıyor ve bu ekipmanları üreten şirketlere Türkiye’nin hangi kentinde olursa olsun öncelikli yatırım grubunda 5’inci Bölge teşvikleri veriliyor. Ancak sadece bu üretimleri yapanlara değil; santrallerde kullanılan ve “üretimin belgelendirilmesi şartıyla” tüm aksam, bütünleştirici parça ve ekipmanları üreten şirketlere de aynı teşviklerin sağlanması gerektiğini söylüyoruz. Bu teşvik mekanizması, ana sanayi şirketlerine makine, ekipman ve komponent üretimi yapan Kobi’lerin büyümelerinde katalizör etkisi yaratacaktır. Orta vadede ise Türk markalı rüzgâr santrali üreticilerinin sayısının artarak dünya sahnesinde yer alabileceklerini bir iklim yaratılmış olacaktır. 2030 yılı yenilenebilir enerji hedefleri dikkate alındığında, önümüzdeki 10 yıl için en az 25 milyar dolarlık bir ekipman pazarı yaratılacak. Bu pazarın ülkemiz sınırlarında yapılacak üretimle karşılanması ve ihraç edilmesi; hem cari açığın azalmasını hem de kıt olan dövizin ülke içinde kalmasını sağlayacak.