DOĞA KATLİAMINA İŞ DÜNYASINDAN DA TEPKİ VAR…

Doğa katliamına iş dünyasından da tepki var…

Karaburun’a bağlı Küçükbahçe Köyü’nde, doğa harikası İris Gölü’ne birkaç yüz metre mesafede inşa edilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) için 300 dönüm ormanın yok edilmesine iş dünyası da tepki gösterdi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ı ziyaret eden Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever; “Hangi enerji türünde yapılırsa yapılsın; insana, çevreye ve doğaya zarar veren her yatırıma karşı çıkmayı ahlaki bir sorumluluk olarak benimsiyoruz.” dedi.

ENSİA’nın; Türkiye’de rüzgâr, güneş, biyokütle, jeotermal gibi temiz enerji kaynaklarına yapılan yatırımların artması ve bu yatırımlarda daha çok yerli ekipman kullanımının sağlanması için çalışan bir sivil toplum örgütü olduğunu vurgulayan Vatansever, GES yatırımı için yüzlerce yılda oluşan orman ve bitki örtüsünü yok etmenin kabul edilebilir yönü olmadığını kaydetti.

ENSİA Başkanı Hüseyin Vatansever, şöyle devam etti:

“Karaburun Yarımadası son on beş yılda rüzgâr enerjisi yatırımlarının adresi oldu. Bölgedeki sivil toplum dinamiklerinin bu konudaki hassasiyetini biliyor ve yakından izliyoruz. ENSİA olarak biz, ülkemizin bozulmamış ender coğrafyalarından birine sahip Karaburun’da yapılması planlanan tüm yatırımların doğaya zarar vermeden, yasa ve yönetmeliklerde belirlenen teknik ve çevresel uygunluk şartlarından ödün verilmeden inşa edilmesini savunuyoruz. Bu görüşümüzü Sayın Başkana doğrudan iletme şansı bulduğumuz için de mutluyuz”

// “GÜNEŞ HER YERDE AYNI GÜNEŞ”

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da, ENSİA’ya duyarlı davranışı için teşekkür ederken, son haftalarda pek çok noktada çıkan orman yangınlarına kahrolduklarını, Karaburun’da göz göre ağaç katliamı yapılmasına seyirci kalmayacaklarını söyledi.

Karaburun Belediyesi’nin yenilenebilir enerjiye düşman olmadığını, bu konudaki kurumsal görüşlerini pek çok kez ayrıntılı olarak kamuoyu ile paylaştıklarını vurgulayan Erdoğan, “Ancak yapılan akıl almaz hatalar, vatandaşlarımız arasında yenilenebilir enerjinin doğa katliamı ile anlamdaş olduğu algısını kökleştiriyor. Güneş her yerde aynı güneş. Dağın başındaki çorak arazide de GES kurulabilir. Üzerinde sık çam ağaçlarının olduğu ormana güneş santrali kurulduğu dünyanın neresinde görülmüş?” dedi.

Küçükbahçe Köyü’ndeki orman katliamını, 17 Ağustos tarihinde yaptıkları basın açıklaması ile kamuoyunun gündemine getirdiklerini hatırlatan İlkay Girgin Erdoğan, geçen bir buçuk aylık sürede yatırımcı firma tarafından sahada çalışmaların hızla yürütüldüğünü ve GES profillerinin toprağa çakılma işlemlerinin hızla devam ettiğini vurguladı.

// ÇED SÜRECİNDEN MUAF TUTULDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ve ilgili birimlerini sorumlu davranmaya davet eden Başkan Erdoğan, projenin en kısa sürede iptal edilerek, katliamı yapanların en ağır ceza ile cezalandırılmasını ve arazinin yeniden ağaçlandırmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Karaburun’a bağlı Küçükbahçe Köyü sınırları içinde 7×850 Kw kurulu güçte inşa edilecek GES projesine Karaburun Kent Konseyi tarafından yapılan ilk itiraz, “ÇED konusunda kararın Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü’nün değerlendirmesinde olduğu” gerekçesiyle işleme alınmamıştı.

Bakanlık bu başvurudan beş ay sonra aynı projeye Bakanlık Makamı Olur’u ile onay vermiş, Proje alanı Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) kapsamında olmasına, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na aykırılık taşımasına rağmen ÇED sürecinden muaf tutulmuştu.

Proje sahası, 15 Mart 2019’da T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen ve Resmi Gazete’de yayınlanan Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) sınırları içinde yer alıyor.